[1]
Kargulowa, A. 2023. Cztery podejścia w budowaniu poradoznawstwa. Wkład polskich badaczy w tworzenie nowej dziedziny wiedzy. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy. 12, (grudz. 2023), 11-37 PL, 153. DOI:https://doi.org/10.34862/sp.2023.1.