[1]
Wołk, Z. 2023. Długotrwale bezrobotni XXI wieku. Stary problem w nowych uwarunkowaniach. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy. 12, (grudz. 2023), 54-66 PL; 197. DOI:https://doi.org/10.34862/sp.2023.3.