[1]
Ribeiro, M.A. 2023. Walidacja Dyskursywna: narzędzie narracyjne w doradztwie zawodowym dla „wrażliwych” młodych dorosłych. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy. 12, (grudz. 2023), 69-92 PL; 213. DOI:https://doi.org/10.34862/sp.2023.4.