[1]
Pieńkowski, A. 2023. Portal Mapa Karier – poradnictwo kariery bez międzyosobowego kontaktu. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy. 12, (grudz. 2023), 95-108 PL; 239. DOI:https://doi.org/10.34862/sp.2023.5.