[1]
Aszkiełowicz, A. 2023. Andrzej Ładyżyński Życie rodzinne jako szansa rozwoju osobowego z perspektywy pedagogicznej. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, 2020, ss. 173. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy. 12, (grudz. 2023), 111-117 PL; 255. DOI:https://doi.org/10.34862/sp.2023.6.