[1]
Nawój-Połoczańska, J. 2023. Zasady i cele poradnictwa dla zrównoważonego rozwoju w czasach turbulencji, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Katedry UNESCO, Wrocław, 19–20 października 2022. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy. 12, (grudz. 2023), 127-130 PL; 270. DOI:https://doi.org/10.34862/sp.2023.8.