[1]
Ozimek, J. 2023. Potencjalności i konflikty wewnętrzne w perspektywie transkulturowej psychoterapii pozytywnej Nossrata Peseschkiana. Kontekst poradniczy. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy. 12, (grudz. 2023), 133-148 PL; 275. DOI:https://doi.org/10.34862/sp.2023.9.