(1)
Słowik, A. Poradnictwo W życiu Polskiego Emigranta. SP/JoC 2021, 9, 93-117 (PL), 371.