(1)
Adamowski, J. W. Daria Zielińska-Pękał (2019). Poradnictwo Telewizyjne W Perspektywie Poradoznawczej. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Ss. 304. SP/JoC 2021, 9, 237-241 (PL), 513.