(1)
Kola, A. Teoria I Praktyka Poradnictwa W kształceniu pracowników Socjalnych W Polsce. SP/JoC 2021, 9, 206-234 (PL), 485.