(1)
Skarżyńska, K. Relacje Rodzice-Dzieci a poglądy Na świat osób dorosłych. SP/JoC 2021, 9, 199-205 (PL), 477.