(1)
Naraghi, N. M.; Kassan, A.; Herzog, A. Fenomenologiczna Analiza Kulturowej Tranzycji Nowo przybyłej młodzieży. Przesłanki Dla Poradnictwa międzykulturowego . SP/JoC 2021, 9, 140-170 (PL), 420.