(1)
Lenart, J. Od Tradycyjnego Poradnictwa Zawodowego Do Poradnictwa Konstruowania Kariery I życia. Ciągłość I Zmiana. SP/JoC 2021, 9, 25-43 (PL), 304.