(1)
Lucas Casanova, M.; Bilon, A.; Alexander, R.; Toiviainen, S.; Albien, , A.-J.; Paixão, M. P.; Costa, P.; Lawthom, R.; Coimbra, J. L. Sprawiedliwość społeczna W Doradztwie Zawodowym I Poradnictwie (Career Guidance and Counselling – CGC) Jako Postulat niezbędny Do Wspierania Nawigowania życiem W Szybko zmieniającym Się świecie. . SP/JoC 2021, 9, 257-262 (PL), 534.