(1)
Mendel, M. „Czas święty” Fazy Liminalnej. Nowa Perspektywa Racjonalizacji Doradztwa. SP/JoC 2021, 9, 44-76 (PL), 322.