(1)
Kozielska, J.; Skowrońska-Pućka, A. Inauguracyjne Posiedzenie Sekcji Poradnictwa Pedagogicznego Przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, Poznań, 27 Listopada 2020 Roku . SP/JoC 2021, 9, 266-271 (PL), 542.