(1)
Kopciewicz, L. Poradoznawstwo I Poradnictwo W Czasach Globalnego Kryzysu Klimatycznego . SP/JoC 2021, 10, 29-44 PL; 262.