(1)
Nawój-Połoczańska, J.; Skowrońska-Pućka, A. Pomoc – Wsparcie społeczne – Poradnictwo. Między Teorią a Praktyką Wspierania Jednostki W życiu Osobistym, Edukacji I Pracy. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Poznań, 25 Marca 2021 Roku. SP/JoC 2021, 10, 217-223 PL; 439.