(1)
Mallet, M.-A.; Słowik, A. Wsparcie W Rozwoju Zawodowym Francuskich Nauczycieli I dyrektorów szkół Przez Federację Formiris. SP/JoC 2021, 10, 136-152 PL; 360.