(1)
Labbé, S. Etyka Zawodowa Jako „mądrość praktyczna” I źródło zaangażowania Zawodowego. SP/JoC 2021, 10, 155-172 PL; 379.