(1)
Kaiser, I.; Cygan, M.; Leśniak, O. Catherine Nafti-Malherbe Małoletni Imigranci We Francji. Streszczenie wykładu. SP/JoC 2021, 10, 238-241 PL; 460.