(1)
Piorunek, M. Scenariusze Edukacji I Rynku Pracy przyszłości – Zapotrzebowanie Na Poradnictwo. SP/JoC 2022, 11, 41-54 PL; 161.