(1)
Łuczak, M. Plany Edukacyjno-Zawodowe młodzieży Ostatnich Klas szkół Ponadpodstawowych Aglomeracji poznańskiej. SP/JoC 2022, 11, 81-94 PL; 201.