(1)
Dębska, E.; Mazur-Mitrowska, M. XXXII Konferencja Szkoleniowa Stowarzyszenia Doradców Szkolnych I Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej „Razem można więcej – Osieciowani W doradztwie”. Warszawa, 23–24 września 2022 Roku. SP/JoC 2022, 11, 125-128 PL; 245.