(1)
Siarkiewicz, E. Imersja. Wgląd W Poradnictwo Na łamach Studiów Poradoznawczych/Journal of Counsellogy 2012–2022. SP/JoC 2023, 12, 38-53 PL, 181.