(1)
Wołk, Z. Długotrwale Bezrobotni XXI Wieku. Stary Problem W Nowych Uwarunkowaniach. SP/JoC 2023, 12, 54-66 PL; 197.