(1)
Ribeiro, M. A. Walidacja Dyskursywna: Narzędzie Narracyjne W Doradztwie Zawodowym Dla „wrażliwych” młodych dorosłych. SP/JoC 2023, 12, 69-92 PL; 213.