(1)
Pieńkowski, A. Portal Mapa Karier – Poradnictwo Kariery Bez międzyosobowego Kontaktu. SP/JoC 2023, 12, 95-108 PL; 239.