(1)
Aszkiełowicz, A. Andrzej Ładyżyński Życie Rodzinne Jako Szansa Rozwoju Osobowego Z Perspektywy Pedagogicznej. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, 2020, Ss. 173. SP/JoC 2023, 12, 111-117 PL; 255.