(1)
Nawój-Połoczańska, J. Zasady I Cele Poradnictwa Dla zrównoważonego Rozwoju W Czasach Turbulencji, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Katedry UNESCO, Wrocław, 19–20 Października 2022. SP/JoC 2023, 12, 127-130 PL; 270.