(1)
Ozimek, J. Potencjalności I Konflikty wewnętrzne W Perspektywie Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej Nossrata Peseschkiana. Kontekst Poradniczy. SP/JoC 2023, 12, 133-148 PL; 275.