(1)
Minta, J. Doktorat Joanny Kłodkowskiej: Radzenie Sobie Ze Zmianami W Organizacjach (na przykładzie pracowników OHP), Wydział Nauk Pedagogicznych, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław, 14 Czerwca 2012 Roku . SP/JoC 2019, 2, 171-173 (pl), 335.