Dec, J. (2019). Poradnictwo dla osób z grup marginalizowanych – streetworking. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 1, 129-141 (pl), 305. https://doi.org/10.34862/sp.2012.7