Słowik, A. (2021). Poradnictwo w życiu polskiego emigranta. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 9, 93-117 (PL), 371. https://doi.org/10.34862/sp.2020.5