Adamowski, J. W. (2021). Daria Zielińska-Pękał (2019). Poradnictwo telewizyjne w perspektywie poradoznawczej. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, ss. 304. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 9, 237-241 (PL), 513. https://doi.org/10.34862/sp.2020.11