Kola, A. (2021). Teoria i praktyka poradnictwa w kształceniu pracowników socjalnych w Polsce. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 9, 206-234 (PL), 485. https://doi.org/10.34862/sp.2020.10