Skarżyńska, K. (2021). Relacje rodzice-dzieci a poglądy na świat osób dorosłych. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 9, 199-205 (PL), 477. https://doi.org/10.34862/sp.2020.9