Naraghi, N. M., Kassan, A., & Herzog, A. (2021). Fenomenologiczna analiza kulturowej tranzycji nowo przybyłej młodzieży. Przesłanki dla poradnictwa międzykulturowego . Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 9, 140-170 (PL), 420. https://doi.org/10.34862/sp.2020.7