Breton, H. (2021). Poradnictwo i doradztwo dla dorosłych: Paradygmat narracyjny. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 9, 13-24 (PL), 293. https://doi.org/10.34862/sp.2020.1