Lucas Casanova, M., Bilon, A., Alexander, R., Toiviainen, S., Albien, , A.-J., Paixão, M. P., Costa, P., Lawthom, R., & Coimbra, J. L. (2021). Sprawiedliwość społeczna w doradztwie zawodowym i poradnictwie (Career Guidance and Counselling – CGC) jako postulat niezbędny do wspierania nawigowania życiem w szybko zmieniającym się świecie . Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 9, 257-262 (PL), 534. https://doi.org/10.34862/sp.2020.14