Mendel, M. (2021). „Czas święty” fazy liminalnej. Nowa perspektywa racjonalizacji doradztwa. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 9, 44-76 (PL), 322. https://doi.org/10.34862/sp.2020.3