Kozielska, J., & Skowrońska-Pućka, A. (2021). Inauguracyjne posiedzenie Sekcji Poradnictwa Pedagogicznego przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, Poznań, 27 listopada 2020 roku . Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 9, 266-271 (PL), 542. https://doi.org/10.34862/sp.2020.16