Górka, A. E. (2021). Doradcy zawodowi w szkole podstawowej. Projekt doskonalenia poradnictwa w szkole realizowany przez Fundację Imago, sierpień-grudzień, 2020 roku. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 9, 272-274 (PL), 548. https://doi.org/10.34862/sp.2020.17