Dębska, E., & Mazur-Mitrowska, M. (2021). Solidne podstawy – profesjonalne działania. XXXI konferencja szkoleniowa Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP. Warszawa, 24–25 września 2021 roku. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 10, 224-229 PL; 446. https://doi.org/10.34862/sp.2021.15