Kopciewicz, L. (2021). Poradoznawstwo i poradnictwo w czasach globalnego kryzysu klimatycznego . Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 10, 29-44 PL; 262. https://doi.org/10.34862/sp.2021.2