Pineau, G. (2021). Paradygmatyczne przejścia w tworzeniu koncepcji „doświadczeniowe uczenie się” z poradnictwem w tle. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 10, 83-100 PL; 311. https://doi.org/10.34862/sp.2021.5