Siarkiewicz, E., Słowik, A., & Bilon-Piórko, A. (2021). Poradnictwo w międzynarodowym środowisku zróżnicowanym kulturowo na łamach "Studiów Poradoznawczych/ Journal of Counsellogy". Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 10, 101-115 PL; 327. https://doi.org/10.34862/sp.2021.6