Nawój-Połoczańska, J., & Skowrońska-Pućka, A. (2021). Pomoc – wsparcie społeczne – poradnictwo. Między teorią a praktyką wspierania jednostki w życiu osobistym, edukacji i pracy. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Poznań, 25 marca 2021 roku. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 10, 217-223 PL; 439. https://doi.org/10.34862/sp.2021.14