Mallet, M.-A., & Słowik, A. (2021). Wsparcie w rozwoju zawodowym francuskich nauczycieli i dyrektorów szkół przez federację Formiris. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 10, 136-152 PL; 360. https://doi.org/10.34862/sp.2021.8