Labbé, S. (2021). Etyka zawodowa jako „mądrość praktyczna” i źródło zaangażowania zawodowego. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 10, 155-172 PL; 379. https://doi.org/10.34862/sp.2021.9